wCHLBMB36_Vacovský_Grupač_vyrazil_Zajíc8_Foto_Rudolf_Hoffmann