wVANMB34_Palečný_Rajtora_vpravo_brání_Foto_Rudolf_Hoffmann